Chuyện pháp đình

Từ công tác xét xử các đại án: Thúc đẩy tranh tụng tại tòa thế nào?

Từ công tác xét xử các đại án: Thúc đẩy tranh tụng tại tòa thế nào?

Các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng, bắt đầu bằng chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, tiếp đến ...

Thu giá BOT: Ngoài bộ trưởng Giao thông, còn ai sai nữa?

Thu giá BOT: Ngoài bộ trưởng Giao thông, còn ai sai nữa?

Thu giá là thu cái gì? Chỉ có thu phí, thu tiền… (cái cụ thể) chứ dứt khoát không có ...

Chính sách mới về lương, lệ phí có hiệu lực trong tháng 7-2018

Chính sách mới về lương, lệ phí có hiệu lực trong tháng 7-2018

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7-2018. PLO xin giới thiệu một số nội ...

Mới: Sửa đổi 5 thủ tục hành chính về quốc tịch

Mới: Sửa đổi 5 thủ tục hành chính về quốc tịch

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1021/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh ...