Công ty luật Brandco: Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế!

Công ty luật Brandco: Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế!

Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng
Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD
Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ
Đất đai-Hôn nhân-Hình sự
Hôn nhân – Tài sản
Pháp luật thuế
Tư vấn đầu tư & Sở hữu trí tuệ
Thành lập doanh nghiệp & Đăng ký kinh doanh

Hôm qua có
4673 truy
cập

Hôm nay có
419 truy
cập

Số lượt truy cập
4860487


BRANDCO – Sáng chế, một đối tượng quan trọng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ, một tài sản vô hình vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt nam hiện nay vấn đề bảo hộ độc quyền các ý tưởng sáng tạo đối với sáng chế đang bị coi nhẹ. Chúng tôio, với tư cách là một chuyên gia hàng đầu về bảo hộ độc quyền sáng chế, xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm liên quan để bảo vệ quyền hợp pháp của mình với loại tài sản đặc biệt này

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa trong xu thế hội nhập hiện nay, Quý khách hàng hãy giành  một phần quan trọng trong quỹ thời gian quý báu của mình để thực hiện ngay các hoạt động xác lập quyền đối với các sáng chế mình đang sở hữu, tránh mọi hành vi xâm hại đáng tiếc có thể xảy ra với doanh nghiệp của mình. Chúng tôio, với tư cách là một chuyên gia hàng đầu về bảo hộ độc quyền sáng chế, xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm liên quan để bảo vệ quyền hợp pháp của mình với loại tài sản đặc biệt này.


1.      
Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

 

2.       Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.


Quyền sở hữu công nghiệp đối với  sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

3.       Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế:


Các đối tượng sau có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

          Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;

          Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

          Đối với sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước quyền đăng ký sang chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký. Trong trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn đầu tư thì tổ chức, cá nhân được nhà nước giao quyền đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký

          Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

 

4.       Doanh nghiệp cần cân nhắc những điều gì trước khi làm đơn đăng ký sáng chế ?


Sáng chế sẽ bị từ chối bảo hộ nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

          Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

          Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

          Cách thức thể hiện thông tin;

          Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

          Giống thực vật, giống động vật;

          Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

          Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

 

5.       Sáng chế đảm bảo những điều kiện gì để được bảo hộ?

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

          Có tính mới;

          Có trình độ sáng tạo;

          Có khả năng áp dụng công nghiệp.

 

6.       Hồ sơ đăng ký yêu cầu cấp bằng độc quyền đăng ký sáng chế.


Hồ sơ đăng ký sáng chế được lập bằng tiếng Việt bao gồm những tài liệu tối thiểu sau đây:

          Tờ khai đăng ký sáng chế (được lập theo mẫu);

          Bản mô tả sáng chế;

          Các tài liệu khác (Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền đăng ký…);

          Chứng từ phí/lệ phí ;

 

7.       Quá trình xem xét đơn kéo dài trong bao lâu?


Thời hạn thẩm định về hình thức đơn đăng ký sáng chế là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế chỉ có thể được tiến hành khi có yêu cầu của chủ đơn. Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

 

 

8.       Trước khi cấp văn bằng độc quyền, chủ đơn có quyền nào không?


Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích biết rằng sáng chế/giải pháp hữu ích đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.


Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích thì khi Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp, chủ sở hữu sáng chế/giải pháp hữu íchcó quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

 

9.       Khai thác và bảo vệ sáng chế đã được cấp bằng độc quyền.


Trường hợp được chấp nhận đăng ký, sáng chế được ghi nhận vào sổ đăng bạ (Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế), chủ đơn được cấp Bằng độc quyền sáng chế và trở thành chủ sở hữu sáng chế.

Chủ sở hữu sáng chế có các quyền sau đây:

          Sản xuất sản phẩm theo giải pháp kỹ thuật được bảo hộ;

          Áp dụng quy trình được bảo hộ;

          Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;

          Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;

          Nhập khẩu sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ

          Tự mình sử dụng sáng chế hoặc cho phép người khác sử dụng sáng chế (để đổi lấy các lợi ích vật chất khác) hoặc ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế;

          Chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế cho người khác (để đổi lấy các lợi ích vật chất)

 

10.   Chủ văn bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích có nghĩa vụ gì không?


Chủ văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích có nghĩa vụ sau đây:

          Trả thù lao cho tác giả: tối thiểu 10% tiền làm lợi, 15% tiền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích trong suốt khoảng thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ;

          Không được cấm chủ thể khác sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích trên cơ sở người đó có quyền sử dụng trước;

          Cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc;

          Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan Nhà nước về việc chuyển giao không tự nguyện ;

 

11.   Chủ văn bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích  phải làm gì để bảo vệ quyền của mình?

 

Để bảo vệ quyền của mình, chủ văn bằng cần theo dõi để phát hiện có chủ thể nào xâm phạm đến quyền của mình hay không, bao gồm những hành vi sau đây:

          Sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ, trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

          Sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời tại Luật sở hữu trí tuệ.

 

Trong trường hợp có phát hiện có hành vi xâm hại, chủ văn bằngcó quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền của mình. Doanh nghiệp cũng cần phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật bằng cách cung cấp thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm.

 

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích phải bị chấm dứt trọng mọi trường hợp. Người có hành vi xâm phạm bị xử lý vi phạm hành chính. Chủ văn bằng cũng có thể kiện người xâm phạm ra toà theo thủ tục tố tụng dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại về những thiệt hại mà mình phải gánh chịu.

 

12.   Các dịch vụ về sáng chế của Chúng tôi :

 

Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn xác lập và bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp, tư vấn luật Brandco cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp sau cho khách hàng:

 

          Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

          Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài;

          Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;

          Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền;

          Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền;

          Thay mặt khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

          Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

—————————- 
Chúng tôio

Phong 1201 Toa nha N2D – Trung Hoa-Nhan Chinh – Hà Nội 
Tel: 04.5563488 –  04. 5563489  –   Hotline: 090.228.4446 – 095 330 4646

Email : care@camnangphapluat.com  –  brandco@vnn.vn

Các tin trước Các tin đã đưa khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *