Công ty luật Brandco: Dịch vụ Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Công ty luật Brandco: Dịch vụ Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng
Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD
Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ
Đất đai-Hôn nhân-Hình sự
Hôn nhân – Tài sản
Pháp luật thuế
Tư vấn đầu tư & Sở hữu trí tuệ
Thành lập doanh nghiệp & Đăng ký kinh doanh

Hôm qua có
5078 truy
cập

Hôm nay có
4206 truy
cập

Số lượt truy cập
4859601


BRANDCO – Kiểu dáng công nghiệp, một đối tượng quan trọng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ, một tài sản vô hình vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng tôio, với tư cách là một chuyên gia hàng đầu về bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp, xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm liên quan để bảo vệ quyền hợp pháp của mình với loại tài sản đặc biệt này.

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa trong xu thế hội nhập hiện nay, Quý khách hàng hãy giành  một phần quan trọng trong quỹ thời gian quý báu của mình để thực hiện ngay các hoạt động xác lập quyền đối với các kiểu dáng công nghiệp minh đang sở hữu, tránh mọi hành vi xâm hại đáng tiếc có thể xảy ra với doanh nghiệp của mình. Chúng tôio, với tư cách là một chuyên gia hàng đầu về bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp, xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm liên quan để bảo vệ quyền hợp pháp của mình với loại tài sản đặc biệt này.

 

1.       Kiểu dáng công nghiệp là gì?


Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

 

2.       Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.


Quyền sở hữu công nghiệp đối với  kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

3.       Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

               Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
               Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
               Đối với kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký.
               Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

 

4.       Kiểu dáng công nghiệp đảm bảo những điều kiện gì để được bảo hộ?

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
–       Có tính mới;
               Có tính sáng tạo;
               Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

 

5.       Hồ sơ đăng ký yêu cầu cấp bằng độc quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp được lập bằng tiếng Việt bao gồm những tài liệu tối thiểu sau đây:

               Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (được lập theo mẫu);
               Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
               Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ
               Các tài liệu khác (Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền đăng ký…);
               Chứng từ phí/lệ phí;

 

6.       Cách thức nộp và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

 

               Hồ sơ yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ là Cơ quan quản lý nhà nước về kiểu dáng công nghiệp;
               Chủ đơn có thể tự mình nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc có thể nộp qua trung gian là các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Nếu chủ đơn chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì nên sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp – thay mặt mình làm và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

 

7.       Quá trình xem xét đơn kéo dài trong bao lâu?
               Thời hạn thẩm định về hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
               Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
               Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

 

8.       Trước khi cấp văn bằng độc quyền, chủ đơn có quyền nào?

               Trường hợp người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp biết rằng kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

               Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp thì khi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệpcó quyền yêu cầu người đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

 

9.       Khai thác và bảo vệ kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng độc quyền.

 

Trường hợp được chấp nhận đăng ký, kiểu dáng công nghiệp được ghi nhận vào sổ đăng bạ (Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp), chủ đơn được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và trở thành chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.

 

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có các quyền sau đây:


              
Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ;
               Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm quy định tại điểm a khoản này;
               Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
               Tự mình sử dụng kiểu dáng công nghiệp hoặc cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp (để đổi lấy các lợi ích vật chất khác) hoặc ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
               Chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho người khác (để đổi lấy các lợi ích vật chất) ;

 

10.   Chủ văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp  phải làm gì để bảo vệ quyền của mình?

Để bảo vệ quyền của mình, chủ văn bằng cần theo dõi để phát hiện có chủ thể nào xâm phạm đến quyền của mình hay không, bao gồm những hành vi sau đây:


              
Sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;
               Sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời tại Luật sở hữu trí tuệ.


Trong trường hợp có phát hiện có hành vi xâm hại, chủ văn bằng có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền của mình. Doanh nghiệp cũng cần phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật bằng cách cung cấp thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm.


Hành vi xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải bị chấm dứt trọng mọi trường hợp. Người có hành vi xâm phạm bị xử lý vi phạm hành chính. Chủ văn bằng cũng có thể kiện người xâm phạm ra toà theo thủ tục tố tụng dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại về những thiệt hại mà mình phải gánh chịu.

 

11.   Các dịch vụ về kiểu dáng công nghiệp do Chúng tôi cung cấp:

 

Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn xác lập và bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp, tư vấn luật Brandco cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp sau cho khách hàng:

              Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng Kiểu dáng công nghiệp;
               Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng Kiểu dáng công nghiệp;
              Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;               Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN;
               Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý khiếu nại, phản đối cấp hay không cấp Kiểu dáng công nghiệp;
               Ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn;
               Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ;
               Duy trì, ra hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
               Tư vấn, thực hiện và phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý các vi phạm đến Độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo trình tự thủ tục hành chính;
               Tư vấn, đại diện và cử luật sư tố tụng dân sự, tố tụng hình sự tại Tòa án nhân dân các cấp.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

—————————- 
Chúng tôio

  Phong 1201 Toa nha N2D – Trung Hoa-Nhan Chinh – Hà Nội 
Tel: 04.5563488 –  04. 5563489  –   Hotline: 090.228.4446 – 095 330 4646

Email : care@camnangphapluat.com  –  brandco@vnn.vn

Các tin trước Các tin đã đưa khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *