Dịch vụ báo cáo tài chính tháng, quý, năm tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính tháng, quý, năm tài chính

Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng
Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD
Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ
Đất đai-Hôn nhân-Hình sự
Hôn nhân – Tài sản
Pháp luật thuế
Tư vấn đầu tư & Sở hữu trí tuệ
Thành lập doanh nghiệp & Đăng ký kinh doanh

Hôm qua có
4988 truy
cập

Hôm nay có
3777 truy
cập

Số lượt truy cập
9738539


BRANDCO LAWFIRM – Chúng tôio là công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính kế toán, hoàn thiện tờ khai, dọn dẹp sổ sách kế toán và báo cáo tài chính kế toán năm ….cho hàng ngàn lượt doanh nghiệp tại Việt nam.

Chúng tôi mang lại giải pháp hoàn hảo trong việc tổ chức bộ máy kế toán vững mạnh cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý, bằng việc định kỳ xem xét và tư vấn cho bạn các cơ hội tiết kiệm thuế trên cơ sở phù hợp với các mục tiêu của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các công việc của kế toán mà bạn yêu cầu, từ việc liên hệ với các cơ quan quản lý, đăng ký hình thức kế toán, thực hiện các nhiệm vụ của Kế toán trưởng

Tập hợp chứng từ, ghi chép sổ sách, lập báo cáo tài chính, kê khai và quyết toán thuế, đến việc lập các báo cáo phục vụ công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo doanh nghiệp

Mọi nghiệp vụ của quý khách hàng đều được ghi nhận vào phần mềm kế toán chuyên nghiệp và in ấn theo đúng mẫu và quy định của Bộ Tài Chính. Việc tổ chức bộ máy kế toán rõ ràng, đầy đủ, hiệu quả, phục vụ rất nhiều cho công tác quyết toán với cơ quan Thuế, đảm bảo việc quản lý tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn cung cấp báo cáo tài chính, thông báo tình trạng kinh doanh và thuế vụ cho khách hàng mỗi tháng bao gồm:

1. Báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

2. Sổ sách kế toán

 • Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Bảng cân đối số phát sinh
 • Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt ( 111) và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh ( 911)
 • Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ
 • Các phiếu kế toán theo quy định

3. Vật tư hàng hóa

 • Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá.
 • Báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá
 • Để thuận tiện cho việc giải trình với cơ quan thuế, chúng tôi theo dõi doanh thu, giá vốn, lợi nhuận trên từng vật tư hàng hóa của doanh nghiệp.

4. Báo cáo thuế hàng tháng, quý

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chứng từ
 • Các báo cáo quyết toán năm theo mẫu quy định

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết. 

—————————-

VAN PHONG CHINH

Dia chi:  So 1201 – Toa nha N2D – Khu Do thi Trung Hoa – Nhan Chinh  – Ha Noi
Dien thoai: 043. 556 34 88 – 043. 556 34 89 – Fax: 043. 556 34 89 (May le 208)
Website:     
www.brandco.vnwww.camnangphapluat.com.
Email:       
brandcovn@gmail.comcare@brandco.vn

CHI NHANH HAI PHONG

Dia chi:  So 180 – Pho Lung Dong – quan Hai An – thanh pho Hai phong
Dien thoai:     (84031) 3804242 – hotline: 090.228.4446
Website:  
www.brandco.vnwww.camnangphapluat.com
Email:     
brandcohp@gmail.combrandcovn@gmail.com

WEBSITE: www.camnangphapluat.com  – www.brandco.vnwww.congtyluat.orgwww.luatsuviet.orgwww.camnangphapluat.vn – www.thanhlapdoanhgnhiep.org – www.vanphongluatsu.org – www.chuyennhuongduan.net – www.luatsutuvan.org – www.hopdong.info – www.phapluat.biz – www.phapluatonline.net – www.vietnamlawfirm.net.

Các tin trước Các tin đã đưa khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *