Giảm thời gian cấp chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

Giảm thời gian cấp chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng
Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD
Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ
Đất đai-Hôn nhân-Hình sự
Hôn nhân – Tài sản
Pháp luật thuế
Tư vấn đầu tư & Sở hữu trí tuệ
Thành lập doanh nghiệp & Đăng ký kinh doanh

Hôm qua có
4988 truy
cập

Hôm nay có
3719 truy
cập

Số lượt truy cập
9738481


BRANDCO LAWFIRM – Ngày 20/04/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (KH&CN) ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. 

 Theo đó, cơ quan đăng ký xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo thẩm quyền cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước và 15 ngày làm việc đối với trường hợp không sử dụng ngân sách nhà nước (quy định cũ lần lượt là 10 ngày và 30 ngày làm việc). 

Đối với mỗi nhiệm vụ KH&CN khi đăng ký kết quả phải nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm: 01 Phiếu đăng ký kết quả cho một nhiệm vụ KH&CN (đối với nhiệm vụ mà kết quả

có thể triển khai thành công nghệ, cần thêm 01 Phiếu mô tả quy trình công nghệ); 01 bản giấy và 01 bản điện tử đối với Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, phụ lục tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát…; Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có). 

Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát phải đóng bìa cứng, gáy vuông. Bản điện tử phải sử dụng các định dạng Word hoặc Excel hoặc Acrobat. Đối với các định dạng Word và Excel phải sử dụng font chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo tiêu chuẩn TCVN 6009:2001. Bản điện tử phải được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2011. 

Mi thông tin thc mc cn trao đi liên quan đến các vn đ trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lc vi Tư vn Lut Brandco đ được hướng dn chi tiết.

—————————-

VAN PHONG CHINH

Dia chi:        So 1201 – Toa nha N2D – Khu Do thi Trung Hoa – Nhan Chinh  – Ha Noi
Dien thoai:      043. 556 34 88 – 043. 556 34 89 – Fax: 043. 556 34 89 (May le 208)
Website:         
www.brandco.vnwww.camnangphapluat.com.
Email:             
brandcovn@gmail.comcare@brandco.vn

CHI NHANH HAI PHONG

Dia chi:            So 180 – Pho Lung Dong – quan Hai An – thanh pho Hai Phong
Dien thoai:      031. 3804242 – Hotline: 090.228.4446
Website:         
www.brandco.vnwww.camnangphapluat.com
Email:             
brandcohp@gmail.combrandcovn@gmail.com

WEBSITE: www.camnangphapluat.com  – www.brandco.vnwww.congtyluat.orgwww.luatsuviet.orgwww.camnangphapluat.vn – www.thanhlapdoanhgnhiep.org – www.vanphongluatsu.org – www.chuyennhuongduan.net – www.luatsutuvan.org – www.hopdong.info – www.phapluat.biz – www.phapluatonline.net – www.vietnamlawfirm.net

Các tin đã đưa khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *