Khiếu nại & xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khiếu nại & xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng
Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD
Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ
Đất đai-Hôn nhân-Hình sự
Kê khai thuế – Giấy phép Bộ y tế
Đất đai – Dân sự – Hôn nhân – Hình sự
Tư vấn đầu tư & Sở hữu trí tuệ
Thành lập doanh nghiệp & Đăng ký kinh doanh

Hôm qua có
1420 truy
cập

Hôm nay có
1911 truy
cập

Số lượt truy cập
2335707


BRANDCO – Hãng luật Brandco là một hãng tư vấn luật thành công nhất ở Việt Nam trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và sáng chế để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của Quý doanh nghiệp được bảo hộ, thực thi phù hợp với mục tiêu và chiến lược của họ trên thị trường.

Hãng luật Brandco là một hãng tư vấn luật thành công nhất ở Việt Nam trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và sáng chế để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của Quý doanh nghiệp được bảo hộ, thực thi phù hợp với mục tiêu và chiến lược của họ trên thị trường. Liên quan đến hoạt động thực thi quyền SHTT, hãng luật Brandco cung cấp các dịch vụ tư vấn, đại diện sau:

 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và kiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
  • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;
  • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
  • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm; 
 • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Trong thời gian qua, Hãng luật Brandco đã trợ giúp thành công các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nhiều vụ tranh chấp pháp lý quan trọng liên quan đến SHCN và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Mọi thông tin liên quan đến các hoạt động xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Hãng luật Brandco để được hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

—————————- 
Chúng tôio

Phong 1201 Toa nha N2D – Trung Hoa-Nhan Chinh – Hà Nội 
Tel: 04.35563488 –  04. 35563489  –   Hotline: 090.228.4446 – 095 330 4646
Email : 
care@camnangphapluat.com   –  brandcovn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *