Category Archives: Dịch vụ tư vấn

Tư vấn xây dựng, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể

Tư vấn xây dựng, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài […]

Chuyển đổi đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở lâu dài theo quyết định số 40/2011/QĐ-UBND

Chuyển đổi đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt thành đất ở lâu dài theo quyết định số 40/2011/QĐ-UBND Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở […]

Công ty Luật Brandco: Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Chúng tôio: Dịch vụ tư vấn hợp đồng Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp luật thuế […]

Nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng sau ly hôn

Nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng sau ly hôn Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp […]

Công ty luật Brandco: Dịch vụ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất

Công ty luật Brandco: Dịch vụ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn […]

Xin giấy phép – Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy

Xin giấy phép – Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – […]

Xin Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Xin Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp […]

Giấy phép đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất tại nước ngoài

Giấy phép đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất tại nước ngoài Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn […]

Công ty luật Brandco: Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu tự động – Bộ công thương

Công ty luật Brandco: Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu tự động – Bộ công thương Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình […]

Giảm thời gian cấp chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

Giảm thời gian cấp chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn […]