Category Archives: Dịch vụ tư vấn

Công bố 9 thủ tục kinh doanh, chế tác vàng

Công bố 9 thủ tục kinh doanh, chế tác vàng Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp […]

Thời gian lập, thủ tục, hồ sơ tham gia BHXH, BHYT,BHTN(Theo quyết định số 1111/QĐ-BHXH)

Thời gian lập, thủ tục, hồ sơ tham gia BHXH, BHYT,BHTN(Theo quyết định số 1111/QĐ-BHXH) Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn […]

Tính lãi chậm đóng trường hợp đơn vị vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN:

Tính lãi chậm đóng trường hợp đơn vị vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN: Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn […]

Hướng dẫn lập Danh sách Lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) Bản in

Hướng dẫn lập Danh sách Lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) Bản in Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn […]

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp luật thuế Tư […]

Quyết toán thuế TNCN năm 2011

Quyết toán thuế TNCN năm 2011 Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp luật thuế Tư vấn […]

Dịch vụ tư vấn Kế toán quản trị Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Kế toán quản trị Doanh nghiệp Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp […]

Kê khai thuế tháng, quý, năm tài chính

Kê khai thuế tháng, quý, năm tài chính Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp luật thuế […]

Hoàn thiện báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm tài chính

Hoàn thiện báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm tài chính Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – […]