Category Archives: Dịch vụ tư vấn

Công văn số 981/BTC-TCT về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153

Công văn số 981/BTC-TCT về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153 Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân […]

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình […]

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản […]

Rút ngắn thời gian cấp Giấy miễn thị thực xuống 5 ngày

Rút ngắn thời gian cấp Giấy miễn thị thực xuống 5 ngày Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài […]

Thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

Thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm […]