Category Archives: Dịch vụ tài chính

Kế toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá

Kế toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp […]

Quy định mới về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định mới về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân […]

In hoá đơn giả bị phạt tới 100 triệu đồng

In hoá đơn giả bị phạt tới 100 triệu đồng Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp […]

Dịch vụ tư vấn và quyết toán thuế năm tài chính

Dịch vụ tư vấn và quyết toán thuế năm tài chính Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản […]

Dịch vụ báo cáo tài chính tháng, quý, năm tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính tháng, quý, năm tài chính Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản […]

Agribank bị kiện vì không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Agribank bị kiện vì không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản […]

Một số nội dung mới hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

Một số nội dung mới hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự […]

Từ 1/1/2012: Cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp

Từ 1/1/2012: Cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài […]

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp Gđốc hoặc Tổng gđốc của Cty không được đồng thời làm Gđốc hoặc Tổng gđốc của DN khác

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp Gđốc hoặc Tổng gđốc của Cty không được đồng thời làm Gđốc hoặc Tổng gđốc của DN khác Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử […]

Phân biệt về dịch vụ Kê khai thuế qua mạng và Chữ ký số

Phân biệt về dịch vụ Kê khai thuế qua mạng và Chữ ký số Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân […]