Category Archives: Pháp luật dân sự

Giao dịch biến tướng liên quan đến hợp đồng vay tài sản bị vô hiệu do yếu tố giả tạo

Giao dịch biến tướng liên quan đến hợp đồng vay tài sản bị vô hiệu do yếu tố giả tạo Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ […]

“Thường trú”, “tạm trú” hay “cư trú”

“Thường trú”, “tạm trú” hay “cư trú” Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản Pháp luật thuế Tư […]

Một vài suy nghĩ về đại diện trong tố tụng dân sự

Một vài suy nghĩ về đại diện trong tố tụng dân sự Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài […]

Nam nữ có được phép sống chung khi chưa đăng ký kết hôn ?

Nam nữ có được phép sống chung khi chưa đăng ký kết hôn ? Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân […]

Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản

Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh lâm vào tình trạng phá sản Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất […]

Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài

Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi […]

Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng: Biến tiền đặt cọc thành tiền mua đất

Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng: Biến tiền đặt cọc thành tiền mua đất Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự […]

Chia tài sản khi nam nữ không có đăng ký kết hôn

Chia tài sản khi nam nữ không có đăng ký kết hôn Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài […]

Thực tiễn áp dụng luật hôn nhân và gia đình trong giải quyết ly hôn: “Tình trạng hôn nhân trầm trọng” – Khó định lượng

Thực tiễn áp dụng luật hôn nhân và gia đình trong giải quyết ly hôn: “Tình trạng hôn nhân trầm trọng” – Khó định lượng Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi […]

Nguyên tắc suy đoán tài sản chung trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và Luật Dân sự Pháp.

Nguyên tắc suy đoán tài sản chung trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và Luật Dân sự Pháp. Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí […]