Category Archives: Pháp luật kinh doanh

Hà Nội: Hướng dẫn khai thuế điện tử thông qua nhà cung cấp dịch vụ T-van và khai quyết toán toán thuế năm 2011

Hà Nội: Hướng dẫn khai thuế điện tử thông qua nhà cung cấp dịch vụ T-van và khai quyết toán toán thuế năm 2011 Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm […]

Đề xuất sửa thuế thu nhập cá nhân: Nâng mức giảm trừ gia cảnh

Đề xuất sửa thuế thu nhập cá nhân: Nâng mức giảm trừ gia cảnh Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân […]

Vài nét mới sửa đổi, bổ sung về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Vài nét mới sửa đổi, bổ sung về khấu trừ, hoàn thuế GTGT Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – […]

Dự kiến sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân

Dự kiến sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài […]

Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí […]

Những tồn tại của các Báo cáo tài chính Việt Nam

Những tồn tại của các Báo cáo tài chính Việt Nam Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – Tài sản […]

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tần suất kê khai thuế GTGT

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tần suất kê khai thuế GTGT Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ Đất đai-Hôn nhân-Hình sự Hôn nhân – […]

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ xung chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban hành kèm theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ xung chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban hành kèm theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền […]

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 với một số nội dung thay đổi, bổ sung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2012

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 với một số nội dung thay đổi, bổ sung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2012 Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm […]

Một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp theo nghị định 122/2011/NĐ-CP

Một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp theo nghị định 122/2011/NĐ-CP Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí […]