Xin giấy phép – Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy

Xin giấy phép – Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy

Dự án đầu tư trong và ngoài nước – Tư vấn Hợp đồng
Thành lập doanh nghiệp & và thay đổi ĐKKD
Bảo hộ độc quyền & xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ
Đất đai-Hôn nhân-Hình sự
Hôn nhân – Tài sản
Pháp luật thuế
Tư vấn đầu tư & Sở hữu trí tuệ
Thành lập doanh nghiệp & Đăng ký kinh doanh

Hôm qua có
5078 truy
cập

Hôm nay có
4596 truy
cập

Số lượt truy cập
4859991


BRANDCO – Xin giấy phép – Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy.

 Để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người dân, cán bộ công nhân viên và tài sản

Thể loại Điều kiện kinh doanh Ngành nào cần 00

Không có thủ tục xin cấp. Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định này. Nơi nộp hồ sơ

Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh cấp

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với doanh nghiệp

·                                 Tất cả các cơ sở kinh doanh phải thành lập và đào tạo các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải gồm người đứng đầu doanh nghiệp nếu là các cơ sở nhỏ hoặc do lãnh đạo của doanh nghiệp bổ nhiệm.

·                                  Trong một doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên làm việc chính thức thì tất cả nhân viên đều phải tham gia vào đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và phải được huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, những thành viên của đội phải được hưởng nguyên lương và trợ cấp (nếu có) cũng như tiền bồi dưỡng huấn luyện tương đương nửa số lương ngày cho mỗi ngày tham gia huấn luyện.

·                                  Trong các doanh nghiệp có từ 10 đến 50 nhân viên chính thức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải có ít nhất 10 người, gồm cả đội trưởng và đội phó.

·                                  Trong các doanh nghiệp có từ 50 đến 100 nhân viên chính thức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải có ít nhất 15 người, gồm cả đội trưởng và đội phó.

·                                  Trong các doanh nghiệp có trên 100 nhân viên chính thức, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở phải có ít nhất 25 người, gồm cả đội trưởng và đội phó.

·                                  Nếu trong một doanh nghiệp có nhiều xưởng hoặc nhiều ca làm việc thì trong mỗi xưởng và mỗi ca phải có ít nhất 5-7 người là thành viên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.  

·                                  Tất cả các doanh nghiệp đều phải có hồ sơ theo dõi và quản lý các hoạt động phòng cháy chữa cháy gồm:

o                                                        Nội quy phòng cháy chữa cháy- xem chi tiết trong Thông tư 04/2004/TT-BCA.

o                                                        Thẻ phân loại cơ sở về hoạt động phòng cháy chữa cháy

o                                                        Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

o                                                        Kế hoạch phòng cháy chữa cháy được phê duyệt

o                                                        Hồ sơ các đợt thanh tra an toàn về cháy nổ

o                                                        Hồ sơ đào tạo đội phòng cháy chữa cháy

o                                                        Danh sách và vị trí các thiết bị chữa cháy, v…v…

o                                                        Thống kê tai nạn cháy nổ

·                                  Tất cả các doanh nghiệp phải treo biển nội quy phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN 4897:1989 ở vị trí phù hợp tại cơ sở của doanh nghiệp.

Trình tự thủ tục Không áp dụng. Đây là điều kiện kinh doanh mà tất cả các doanh nghiệp đều phải tuân thủ. Thời hạn trả lời hồ sơ Không Cơ quan thanh, kiểm tra Thanh tra của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh/thành phố Hình thức xử phạt vi phạm Mức tiền phạt từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Xem chi tiết tại Nghị định 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 . Các văn bản luật liên quan

Luật số 27/2001/QH10 Ngày 29 tháng 6 năm 2001, về Phòng cháy và Chữa cháy Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháyThông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

Mọi vấn đề cần trao đổi liên quan đến các thông tin nói trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với công ty luật Brandco để được biết thêm chi tiết.

————————–

Chúng tôio

 

 

Phòng 1201 Tòa nhà N2D – Khu đô thị Trung Hòa Nhân chính – Hà Nội 
Tel: 04.35563488 – 04.3 5563489 –   Hotline: 093.608.4646 – 090.228.4446
Email :
care@camnangphapluat.com   –  brandcovn@gmail.com

Website: www.camnangphapluat.comwww.congtyluat.org – brandco.com.vn

Các tin trước Các tin đã đưa khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *